คณะนิติศาสตร์ Facebookข่าวการเรียนการสอน

ข่าวประกาศทั่วไป

  • PDF
  • พิมพ์

กำหนดบรรยายพิเศษ วิชา กม.602 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

กำหนดการบรรยายพิเศษ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิชา กม.602 กฎหมายระหว่างประเทศชั้นสูง ผู้สอน รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร ห้องเรียน PV 307 ตึกผู้วินิจฉัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เวลา 9.00 - 16.00 น.

  • PDF
  • พิมพ์

กำหนดการประกันคุณภาพหลักสูตร ปริญญาตรี และปริญญาโท 15-16 ก.ย. 2558

คณะนิติศาสตร์ กำหนดรับการประเมินการประกันคุณภาพหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท

ระดับหลักสูตรปริญญาตรี 15 ก.ย. 2558

ระดับหลักสูตรปริญญาโท 16 ก.ย. 2558


สำนักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.พายัพ

****************************************************************

หน้า 1 จาก 3