คณะนิติศาสตร์ Facebookข่าวการเรียนการสอน

ข่าวประกาศทั่วไป

  • PDF
  • พิมพ์

กำหนดบรรยายพิเศษ หลักสูตรมหาบัณฑิต

กำหนดการบรรยายพิเศษ วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิชา กม.732 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง ผู้สอน ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ห้องเรียน PV 307 ตึกผู้วินิจฉัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เวลา 9.00 - 16.00 น.

หน้า 2 จาก 2