สถิติและข้อมูลศิษย์เก่า PDF พิมพ์ อีเมล

ปีการศึกษา

หลักสูตร

รับเข้า

พ้นสภาพ

สำเร็จการศึกษา

หมายเหตุ

2533

นิติศาสตร์ (ภาคปกติ)

96

61

35

 

2534

นิติศาสตร์ (ภาคปกติ)

137

86

51

 

นิติศาสตร์ (ภาคค่ำ)

2

0

2

 

2535

นิติศาสตร์ (ภาคปกติ)

125

64

61

 

นิติศาสตร์ (ภาคค่ำ)

1

0

1

 

2536

นิติศาสตร์ (ภาคปกติ)

121

75

46

 

นิติศาสตร์ (ภาคค่ำ)

2

2

0

 

2537

นิติศาสตร์ (ภาคปกติ)

128

64

64

 

นิติศาสตร์ (ภาคค่ำ)

3

1

2

 

2538

นิติศาสตร์ (ภาคปกติ)

190

118

72

 

นิติศาสตร์ (ภาคค่ำ)

27

19

8

 

2539

นิติศาสตร์ (ภาคปกติ)

254

157

97

 

นิติศาสตร์ (ภาคค่ำ)

25

16

9

 

2540

นิติศาสตร์ (ภาคปกติ)

250

160

90

 

นิติศาสตร์ (ภาคค่ำ)

31

18

13

 

2541

นิติศาสตร์ (ภาคปกติ)

255

137

118

 

นิติศาสตร์ (ภาคค่ำ)

26

14

12

 

2542

นิติศาสตร์ (ภาคปกติ)

231

129

102

 

นิติศาสตร์ (ภาคค่ำ)

13

8

5

 

2543

นิติศาสตร์ (ภาคปกติ)

231

122

109

 

นิติศาสตร์ (ภาคค่ำ)

15

6

9

 

2544

นิติศาสตร์ (ภาคปกติ)

266

164

102

 

นิติศาสตร์ (ภาคค่ำ)

8

6

2

 

2545

นิติศาสตร์ (ภาคปกติ)

314

201

113

 

นิติศาสตร์ (ภาคค่ำ)

16

10

6

 

2546

นิติศาสตร์ (ภาคปกติ)

295

183

108

กำลังศึกษา  4

นิติศาสตร์ (ภาคค่ำ)

12

11

1

 

2547

นิติศาสตร์ (ภาคปกติ)

256

116

120

กำลังศึกษา  20

นิติศาสตร์ (ภาคค่ำ)

25

15

9

 

2548

นิติศาสตร์ (ภาคปกติ)

178

74

73

กำลังศึกษา  31

2549

นิติศาสตร์ (ภาคปกติ)

156

61

50

กำลังศึกษา  45

 

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2553