ติดต่อศูนย์ประสานงานศิษย์เก่า PDF พิมพ์ อีเมล

ศูนย์ประสานงานศิษย์เก่านิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยพายัพ

อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทร.(053) 851649-50 ต่อ 5121