การแข่งขัน Moot court ครั้งที่ 5 รอบชิงชนะเลิศ วันจันทร์ที่ 19 ก.ค. 2553 เวลา 16.30 น. ณ ห้อศาลจำลอง PDF พิมพ์ อีเมล
ศูนย์นิติศาสตร์จะจัดการแข่งขัน Moot court ครั้งที่ 5 รอบชิงชนะเลิศ ขึ้นในวันจันทร์ที่ 19 ก.ค. 2553 เวลา 16.30 น. ณ ห้องศาลจำลอง โดยได้รับเกียรติจาก ท่านชาติชาย  เหลืองอ่อน  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีปิดการแข่งขันด้วย