โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายภายในคณะ วันอังคารที่ 20 ก.ค. 2553 เวลา 17.00 - 18.30 น. ห้อง PV 303 PDF พิมพ์ อีเมล

ศูนย์นิติศาสตร์จะจัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายภายในคณะขึ้นในวันอังคารที่ 20 ก.ค. 2553  เวลา 17.00  - 18.30 น.  ห้อง PV 303 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเป็นตัวแทนของคณะนิติศาสตร์ไปแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ที่หน่วยงานราชการต่างๆจัดขึ้นทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ศูนย์นิติศาสตร์