โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2553 PDF พิมพ์ อีเมล

       ทางสาขาวิชานิติศาสตร์ (ปริญญาโท) ได้จัดโครงการศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในหัวข้อ “กฎหมายและการนำเข้า-ส่งออกสินค้าตามแนวชายแดน” ขึ้น
ในวันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2553 ณ ด่านศุลกากรแม่สาย จังหวัดเชียงราย

       เพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาในระดับปริญญาโท ที่นักศึกษาเรียนภาคทฤษฎีในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและการค้าระหว่างประเทศ  อันจะเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ในการทำวิจัยแก่นักศึกษาได้ต่อไป  

 สามารถดูรายละเอียด..กำหนดดูงานตามเอกสารแนบ..

 

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (กำหนดการดูงานป.โทปี53.doc)กำหนดการดูงานป.โทปี53.doc[ ]33 Kb