วางพวงมาลาเนื่องในวันรพี 53 PDF พิมพ์ อีเมล

        สโมสรนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี ประจำปี 2553 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อองค์พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2553 เวลา 08.00 น.