เชิญศิษย์เก่ากรอกแบบสำรวจข้อมูลศิษย์เก่าฯ ที่นี่ PDF พิมพ์ อีเมล

เชิญศิษย์เก่านิติศาสตร์ พายัพทุกท่าน ตอบแบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่าฯ เพื่อเป็นฐานข้อมูลของศูนย์ประสานงานศิษย์เก่านิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ คลิกที่ลิ้งค์ข้างล่างเลยครับ

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGNNR0RfZXJQS2I3RkNEb2tNQ1p2WUE6MQ 

ขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาครับ

ศูนย์ประสานงานศิษย์เก่านิติศาสตร์