ขอเชิญเยี่ยมค่ายนักกฎหมายรุ่นใหม่ ครั้งที่ 16 PDF พิมพ์ อีเมล

คณะนิติศาสตร์ กำหนดจัดโครงการค่ายนักกฎหมายรุ่นใหม่ ครั้งที่ 16 ขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2555  ณ.หอประชุมเลวีนิติ  อาคารผู้วินิจฉัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1  เป็นผู้สามารถมองสังคมได้อย่างรอบด้าน เป็นบัณฑิตที่ดีในอนาคต และเป็นนักกฎหมายที่ดีต่อไป...

ขอเชิญชวนรุ่นพี่ คณาจารย์ และศิษย์เก่าร่วมให้กำลังใจ Freshy Nitisat ด้วยกัน...