ประกาศอนุมัติการให้กู้ยืม กยศ.ครั้งที่ 1 PDF พิมพ์ อีเมล
สำนักทุนการศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ประกาศอนุมัติการให้กู้ยืม กยศ.ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 6 ก.ค. 2555 ทางเว็บไซค์สำนักทุนการศึกษา