ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมอบรม สัมมนา "โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นอุทธรณ์ PDF พิมพ์ อีเมล

คณะนิติศาสตร์ ม.พายัพ ร่วมกับ ศาลอุทธรณ์ ภาค 5 จัด "โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นอุทธรณ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี"   

กำหนดการจัดงานวันที่ 21 กรกฎาคม 2555  เวลา 8.30-17.00 น.  ห้องประชุม พล.อ.อ.วีระ  กิจจาทร