ขอเชิญชมการแสดงละครเทอดพระเกียรติ 60 พรรษา PDF พิมพ์ อีเมล

คณะนิติศาสตร์ ม.พายัพ ร่วมกับสถาบันคริสเตียนวิเทศสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และสำนักงานอัยการจังหวัดลำปาง จัดให้มีการแสดงละครเทอดพระเกียรติในวโรกาส "เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 5 รอบ"

การแสดงละครเรื่อง "รักนั้นสำคัญไฉน"  เป็นละครที่มีเนื้อหาตลอดจนแนวความคิดในการร่วมต้านภัยยาเสพติด และเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายบูรณาการร่วมต้านภัยยาเสพติด

จัดแสดงวันที่ 26 กรกฎาคม 2555  เวลา 13.00 น.  ณ.ห้องประชุมอาคารโอราฬ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง  จึงขอให้ผู้สนใจเข้่าร่วมชมได้ตามวัน เวลาที่กำหนด....