กำหนดการแสดงละครเทอดพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินี PDF พิมพ์ อีเมล

คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับสถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ และสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดแสดงละครเทอดพระเกียรติในวโรกาส 84 พรรษามหาราชินี  โดยจัดแสดงละครเรื่อง "รักนั้นสำคัญไฉน"   เป็นละครกฎหมายบูรณาการเกี่ยวกับเรื่องความร้ายแรงของยาเสพติด

จัดแสดงวันที่ 10 สิงหาคม 2555  เวลา 10.00 น. ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง  ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับชมการแสดงในวัน และเวลาดังกล่าว.