โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี 2555 PDF พิมพ์ อีเมล

โครงการแข่งขันกฎหมายตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี 2555

วันที่ 7 สิงหาคม 2555

ณ ศาลจังหวัดเชียงใหม่