ประกาศสำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
ขอความกรุณา นักศึกษาที่ไม่ได้ถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ติดต่อ สำนักทะเบียน ภายใน 17 สิงหาคม 2555 มิฉะนั้นจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาค 2/2555 ได้ 5301130751 ฐาปกรณ์ ทิพย์สอน 5501130065 ณัฎฐ์ วันแสน 5501130089 สุดชาดา เกิดมาก 5501130113 จักราวุธ คำดี 5501130270 กรวีร์ ใจจิตร 5501130454 รวิ ประเสริฐรัตน์ 5501131246 กฤษดา ทิพย์ปัญญา 5506040079 รัฐพงษ์ จันทร์จองคำ