ขอเชิญประชุมคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ 26 กันยายน 2555 PDF พิมพ์ อีเมล

คณะนิติศาสตร์ ขอเชิญประชุมคณาจารย์ทุกท่าน วันที่ 26 กันยายน 2555

เวลา 13.00 น.  ห้องประชุม pv.109 ขอเชิญประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน.

*********************************************************