ประกาศสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี PDF พิมพ์ อีเมล

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะจัดงานตลาดหลักสูตรอุดมศึกษา  ครั้งที่  17  จึงได้มอบหมายให้เดือนสาขาวิชา (นายศุภฤกษ์  พรหมสวัสดิ์)  ร่วมเป็นตัวแทนนักศึกษาทำหน้าประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยพายัพ  และหลักสูตรการศึกษา ตลอดจนการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 วันที่  14-15 พฤศจิกายน 55  ณ หอประชุมมหาลัยวิทยาลัยเชียงใหม่