กำหนดการประชุมใหญ่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ภาค 2/2555 PDF พิมพ์ อีเมล

คณะนิติศาสตร์กำหนดการประชุมใหญ่นักศึกษาทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2555

วันที่ 31 ตุลาคม 2555  เวลา 13.00-17.00 น.  ห้องเลวีนิติ

โดยเป็นการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน และแนวทางการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน

ขอให้นักศึกษาเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน..................