ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานจับตาเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา PDF พิมพ์ อีเมล

คณะนิติศาสตร์ร่วมกับสถานกงศุลสหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่    จัดกิจกรรมจับตาเลืิอกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาขึ้น  ในวันที่ 7 พ.ย. 2555 เวลา 8.00-12.00 น.  ณ.ห้องประชุมเลวีนิติ         คณะนิติศาสตร์   โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการ และกิจกรรมที่เกี่ยวกับประเทศสหรัฐอเมริกา

ขอเชิญผู้สนใจเข้่าร่วมงานในวัน และเวลาดังกล่าว...................