ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันร่วมงานคืนสู่เหย้า 22 ปี คณะนิติศาสตร์ วันที่ 17 พ.ย. 2555 PDF พิมพ์ อีเมล

คณะนิติศาสตร์ ม.พายัพ ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันร่วมงานคืนสู่เหย้า 22 ปี วันทีีี่ 17 พ.ย. 2555 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป  ณ. ลานหน้าคณะนิติศาสตร์  ภายในงานมีการจัดเลี้ยงโต๊ะจีน การแสดงของศิษย์ปัจจุบัน การแสดงของตำรวจชุดมวลชนสัมพันธ์ จำหน่ายเสื้อและของที่ระลึก  รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่สำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์........

********************************************************************************