ประกาศเรื่องการติดสติ๊กเกอร์รถยนต์งานพิธีประสาทปริญญาบัตร PDF พิมพ์ อีเมล
สำนักจัดการอาคารสถานที่ขอเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยพายัพทุกท่าน ที่มาปฏิบัติหน้าที่ในงานพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่35 ในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2554 กรุณานำรถยนต์ที่ท่านจะใช้ในวันดังกล่าว มาติดสติ๊กเกอร์ ได้ตั้งแต่วันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.00-18.00 น. ณ บริเวณหน้าที่ทำการไปรษณีย์ฯ ชั้นล่างอาคารเนหะมีย์ โดยให้สิทธิ 1 ท่านต่อ 1 คัน เท่านั้น...