ขอเชิญคณาจารย์ร่วมถ่ายภาพบัณฑิต และงานเลี้ยงบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 PDF พิมพ์ อีเมล

คณะนิติศาสตร์ขอแจ้งกำหนดการถ่ายภาพร่วมกับบัณฑิตวันที่ 23 พ.ย. 2555  เวลา 9.00 น. อาคารสายธารธรรม   และกำหนดการเลี้ยงต้อนรับบัณฑิต เวลา 10.00 น. ที่คณะนิติศาสตร์ 

ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านร่วมถ่ายภาพ และงานเลี้ยงต้อนรัีบบัณฑิตโดยพร้อมเพรียงกัน...