รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมแข่งขัน “แถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์” PDF พิมพ์ อีเมล

รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปีร่วมแข่งขัน "แถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์" ในวันที่ 21-28 มกราคม 2556 ณ ศาลจำลอง ตึกผู้วินิจฉัย ทีมละ 5 คน