ขอเชิญประชุมคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ วันที่ 23 ม.ค. 2556 เวลา 13.30 น. PDF พิมพ์ อีเมล

คณะนิติศาสตร์ขอเรียนเชิญประชุมคณาจารย์ ครั้งที่ 1/2556  วันที่ 23 ม.ค. 2556  เวลา 13.30 น. 

ห้อง pv.109  โดยมีวาระการประชุมหลายเรื่อง รายละเอียดติดต่อสำนักงานคณบดี..

 

***********************************************************