ประกาศกำหนดการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการทำวิจัยทางนิติศาสตร์ ครั้งที่ 2 PDF พิมพ์ อีเมล

คณะนิติศาสตร์ กำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการทำวิจัยทางนิติศาสตร์

ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555  ในวันที่ 20 ก.พ. 2556 เวลา 15.00 น. ณ.ห้อง pv.109  อาคารผู้วินิจฉัย

โดยได้เรียนเชิญ ผศ.อเนก ชิตเกษร  ผู้อำนวยการสำนักวิจัย ม.พายัพ  มาเป็นวิทยากร.....

**********************************************************************