ขอเชิญประชุมคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ วันที่ 20 ก.พ. 2556 เวลา 13.30 น. PDF พิมพ์ อีเมล

คณะนิติศาสตร์กำหนดการประชุมคณาจารย์ วันที่ 20 ก.พ. 2556 เวลา 13.30 น.  

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ประชุมที่ห้อง pv.109 โดยพร้อมเพรียงกัน......

*************************************************************