โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางกฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพนักกฎหมาย PDF พิมพ์ อีเมล
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางกฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพนักกฎหมาย โดยอธิบดีอัยการภาค 5 หัวข้อ: บทบาทและจรรยาบรรณวิชาชีพพนักงานอัยการ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.00 12.00 น. ห้อง PV 202 อาคารผู้วินิจฉัย คณะนิติศาสตร์