ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ 1 อัตรา PDF พิมพ์ อีเมล

คณะนิติศาสตร์  ม.พายัพ  ต้องการรับสมัครอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์  1 อัตรา

คุณวุฒิ ปริญญาโทขึ้นไป มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ  สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่สำนักทรัพยากรบุคคล ม.พายัพ  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ.วันที่ 20 พ.ค. 2556

สำนักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์

******************************************************************************