ประกาศเข้าร่วมโครงการ Assembly 1/56 สำหรับชั้นปี 1 - 2 PDF พิมพ์ อีเมล
ประกาศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 2

ให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ทุกคน เข้าร่วมโครงการ Assembly 1/56 (โครงการมหาวิทยาลัย) ในวันเสาร์ ที่ 3 สิงหาคม 2556 ห้องประชุมเลวีนิติ เวลา 09.00 - 12.00 น.

ให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ทุกคน เข้าร่วมโครงการ Assembly 1/56 (โครงการมหาวิทยาลัย) ในวันเสาร์ ที่ 10 สิงหาคม 2556 ห้องประชุมเลวีนิติ เวลา 09.00 - 12.00 น.

ปล.เช็คชื่อลงทะเบียน หากท่านไม่เข้าท่านจะไม่ผ่านกิจกรรมดังกล่าวและปรากฏในผลการศึกษาของท่าน