ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน คณะนิติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา PDF พิมพ์ อีเมล
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน คณะนิติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

ภาระงานรับผิดชอบ

 • งานด้านธุรการของคณะนิติศาสตร์
 • งานในศูนย์นิติศาสตร์ ด้านช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
 • งานบริการวิชาการสู่สังคม
 • งานประสานงานเครือข่ายหน่วยราชการและหน่วยงานภายนอก
 • งานรับส่ง / รับรอง / ดูแล อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท ในวันเวลาทำงาน
  ปกติ และในวันหยุด เสาร์ - อาทิตย์
 • งานประกันคุณภาพการศึกษา
 • งานพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ เช่น การประชุม การจัดสัมมนาต่าง ๆ ของคณะฯ

สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ สำนักทรัพยากรบุคคล อาคารปฐมกาล ชั้น 2
โทร. 053-851478 ต่อ 311-313 หรือติดต่อทาง E-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน