โครงการจัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 PDF พิมพ์ อีเมล

โครงการจัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

           ผศ.ดร.สัญลักข์  ปัญวัฒนลิขิต คณบดีคณะนิติศาสตร์ เผยว่า ได้มอบหมายให้อาจารย์สุรชัย  เดชพงษ์ เป็นหัวหน้าโครงการจัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556  ในวันที่ 28 สิงหาคม 2556 เวลา 12.00 – 16.00 น. โดยชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในปีนี้ มีโรงเรียนตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันมากถึง 56 โรงเรียน จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมชมการแข่งขันในวันและเวลาดังกล่าว

 

สำนักงานคณบดีคึณะนิติศาสตร์