คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (new) PDF พิมพ์ อีเมล

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครบุคคลผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ใบที่ 2 

โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติจบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า หลักสูตร 2 ปี เรียนวันศุกร์เย็น เสาร์ อาทิตย์  หลักสูตร สกอ.รับรอง  ค่าเล่าเรียนเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรหนึ่งแสนบาทเศษ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2556      สัมภาษณ์รอบแรก 21 ตุลาคม 2556..

สนใจรายละเอียดดูได้ที่ www.payap.ac.th    หรือติดต่อที่คณะนิติศาสตร์ ม.พายัพ (เวลาราชการ)

********************************************************************************