ประชาสัมพันธ์การเปิดจองพื้นที่จำหน่ายสินค้า พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ปีการศึกษา 2555 PDF พิมพ์ อีเมล

 

         คณะนิติศาสตร์ ในนามของฝ่ายสิทธิประโยชน์ ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ปีการศึกษา 2555 ได้เปิดให้ผู้ที่สนใจมาทำการจองพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าบริเวณโรงอาหารเก่าภายในมหาวิทยาลัยพายัพ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 โดยให้มาทำการจองพื้นที่ดังกล่าว ได้ที่สำนักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์  ทั้งนี้ จะได้มีการนัดประชุมผู้ประกอบการที่มาลงทะเบียนไว้  ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.30 น.  ณ ห้อง PV202 อาคารผู้วินิจฉัย มหาวิทยาลัยพายัพ

 

หมายเหตุ : สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เลขานุการฝ่ายสิทธิประโยชน์  โทร 053  851649  ต่อ 5102 – 5103