ประกาศกำหนดการประชุมใหญ่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ PDF พิมพ์ อีเมล
กำหนดการประชุมใหญ่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ประจำปีการศึกษา 56  ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม เลวี ขอให้นักศึกษาทุกชั้นปีมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน