ประกาศบรรยายเพิ่มเติม LA 222 (01) PDF พิมพ์ อีเมล
ในวันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2556 เวลา 16.30 น เป็นต้น ในรายวิชา LA 222 (1) ได้มีการบรรยายเพิ่มเติมในเนื้อหาของการเรียน ที่ ห้อง pv 202