คณะนิติศาสตร์ ม.พายัพ จะได้มีการจัดโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง คดีปราสาทพระวิหาร-ปริศนาคำพิพากษา PDF พิมพ์ อีเมล

               ผศ.ดร.สัญลักข์  ปัญวัฒนลิขิต คณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.พายัพ แจ้งว่า คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จะได้มีการจัดโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง  “คดีปราสาทพระวิหาร - ปริศนาคำพิพากษา” โดยเรียนเชิญวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายและด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยจัดเสวนาในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม พล อ.อ.วีระ กิจจาทร ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิริรธร มหาวิทยาลัยพายัพ

 

หมายเหตุ : ผู้สนใจสามารถขอทราบรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่สำนักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.พายัพ  โทร 053 851649 ต่อ 5102 - 5103