นักศึกษารายวิชา la 482 ไปทัศนศึกษาเรือนจำกลางชาย จังหวัดเชียงใหม่ PDF พิมพ์ อีเมล
นักศึกษาที่ลงเรียน วิชาอาชญาวิทยา LA 482 ที่ไปทัศนศึกษาที่เรือนจำกลางชาย จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเเม่แตง วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557 เรียนตามปกติเวลา 13.30 น. และลงทะเบียนเพื่อไปทัศนศึกษาเวลา 14.30 น. ออกเดินทางเวลา 15.00 น.