แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาการออกเดินทางไปศึกษาดูงานเรือนจำกลางเชียงใหม่ วิชา LA366 อาชญาวิทยา PDF พิมพ์ อีเมล

ประกาศด่วน !!!

*นักศึกษาที่จะไปศึกษาดูงานเรือนจำกลางเชียงใหม่

ในรายวิชา  LA366   อาชญาวิทยา   (อ.กษมา   เดชรักษา)

**แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาการออกเดินทาง

จากเดิมเวลา 14.30 น. เปลี่ยนแปลงเวลาเป็น  14.00 น.