ขยายระยะเวลาการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ) 2557 ถึงวันที่ 30 ก.ค. 2557. PDF พิมพ์ อีเมล

คณะนิติศาสตร์ ม.พายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ)ประจำปีการศึกษา 2557

ผู้สมัครมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 1.ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก ที่ไม่ใช่สาขานิติศาสตร์ หรือ 2. ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและต้องมีประสบการณ์การทำงานที่สถานประกอบการรองรับ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.payap.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 053-851-649 ต่อ 5102

093-137-1040 ปริญญา(เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ)