คณะนิติศาสตร์รับสมัครนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน PDF พิมพ์ อีเมล

คณะนิติศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาที่มีความสนใจที่จะเตรียมความพร้อมเพื่อแลกเปลี่ยนภาษาอังกฤษเพื่อความก้าวหน้าในการใช้ภาษา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน นักศึกษาที่สนใจสามารถมาลงชื่อได้ที่สำนักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์ ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 รับจำนวนจำกัด สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์