กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษานิติศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ) PDF พิมพ์ อีเมล

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ)ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 17.00 น. ณ ห้อง PV 109 ตึกผู้วินิจฉัย คณะนิติศาสตร์