รับสมัครนักศึกษาใหม่คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรปริญญาโท และนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ) PDF พิมพ์ อีเมล

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาพพิเศษ) คุณสมบัติผู้สมัคร 1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ยกเว้นสาขาวิชานิติศาสตร์) 2.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีประสบการณ์ในการทำงานมาไม่น้อยกว่า 2 ปี รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2557 สอบถามรายละเอียด 053-851-649 ต่อ 5102