ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมโครงการ Big Cleaning Day วันที่ 16 สิงหาคม 2557 PDF พิมพ์ อีเมล

คณะนิติศาสตร์กำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 16 ส.ค. 2557 เวลา 13.00-17.00 น.

จึงขอเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

สำนักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์

********************************************************