ขอเรียนเชิญคณาจารย์และนักศึกษาร่วมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2557 PDF พิมพ์ อีเมล

คณะนิติศาสตร์ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาร่วมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2557

วันที่ 21 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00-16.30 ณ.ห้องประชุมเลวีนิติ อาคารผู้วินิจฉัย

โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน

************************************************************