งานวันกีฬาสี คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 PDF พิมพ์ อีเมล

คณะนิติศาสตร์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสีร่วมกับนักศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2557   วันที่ 23 สิงหาคม 2557  9.00-18.00 น.

ณ.อาคารผู้วินิจฉัย  มหาวิทยาลัยพายัพ

รายละเอียดตามที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบแล้ว

*********************************************************