โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายระดับมัธยมศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 PDF พิมพ์ อีเมล

คณะนิติศาสตร์ขอเรียนเชิญเข้าร่วมชมการแข่งขันการตอบปัญหาทางกฎหมายระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  วันที่ 27 สิงหาคม 2557  เวลา 13.00 - 17.00 น.

ห้องประชุมเลวีนิติ อาคารผู้วินิจฉัย มหาวิทยาลัยพายัพ

โดยมีโรงเรียนในเขตจังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 200 คน

**********************************************************************************