เชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับชมการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย PDF พิมพ์ อีเมล

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายระดับมัธยมศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ท่านสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์  ในวันพุธ ที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องเลวีนิติ อาคารผู้วินิจฉัย คณะนิติศาสตร์