พิธีไหว้ครูกฎหมายและประดับเข็มดุลพาห ประจำปี 2557 PDF พิมพ์ อีเมล

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จะมีการจัดพิธีไหว้ครูและประดับเข็มดุลพาห ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 ตุลาคม 2557 เวลา 17.00-19.00 น.ณ ห้องประชุมเลวีนิติ  อาคารผู้วินิจฉัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ  เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานในวันเวลาสถานที่ดังกล่าว