กำหนดการบรรยาย อาจารย์พิเศษ วิชาวิธีพิจารณาความอาญา 1 PDF พิมพ์ อีเมล

กำหนดบรรยาย วิชา กม.339 วิธีพิจารณาความอาญา 1 โดย ท่านอาจารย์สนธยา  เครือเวทย์ อัการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน  วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557 เวลา 17.00-20.00 น.ห้อง pv 202 ตึกผู้วินิจฉัย คณะนิติศาสตร์